Globos centro ataskaitos

VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" Globos centro veiklos ataskaitos, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimosi ataskaitos ir kitos vykdomos veiklos kokybės vertinimo ataskaitos.