Kviečiame tapti PPI savanoriais

Mes siūlome savanoriškas veiklas tokiose srityse:

- Ilgalaikę savanorystę. Vaikų priežiūra PPI globėjų tarnyboje, kol globėjai ir įtėviai mokosi; pagalba administruojant, viešinant PPI veiklas; vaikų užimtumas vasaros/rudens/ žiemos stovyklose, pagalba organizuojant PPI renginius.

- Trumpalaikę savanorystę: vaikų laisvalaikio užimtumas stovyklose, pagalba PPI akcijų renginiuose.

- Mums taip pat svarbios ir kitos savanoriškos veiklos sritys. Todėl kiekvieno savanorio poreikius aptariame individualiai.

Taip pat, PPI yra atvira neformalių jaunimo grupių visoms iniciatyvoms, rengiant, įgyvendinant (teisiškai atstovaujant neformalias grupes) socialinius projektus, skirtus vaikų, šeimų, jaunimo socialinei gerovei skatinti.

Savanoriams PPI komanda skiria: specialius mokymus (dirbant su vaikais), kompensuoja visas išlaidas susijusias su veikla, paskiria atsakingą mentorių, padeda savanoriui vykdyti užduotis, įgyjant praktinės patirties.

Savanorystė padeda savanoriui įgyti praktinės patirties, būti socialiai aktyviu ir atsakingu už valstybės gyvenimą, o PPI komandai – dalintis savo patirtimi.

JTBA finansuotas projektas „Visuotinis remontas“

Neformali jaunimo grupė „AUTOSOC“ , globojant VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva, 2013 m. vykdė JTBA finansuotą projektą „Visuotinis remontas“.

Pagrindinė projekto idėja: remontuojant automobilį garaže, padėti „susiremontuoti“ savo mintis Vilniaus mieste gyvenantiems vaikams.

Projekte numatyti tikslai pasiekti: veiklose dalyvavo 35 vaikai, suremontuota mašina, išsiaiškinti tarpusavio santykiai, atsakomybės ir pareigos tarp neformalios grupės narių, konstruojamos naujos idėjos ateičiai....

Vaizdai iš projekto veiklų: