Įstaigos rekvizitai ir kontaktai

Įstaigos rekvizitai 

VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva"
Registracijos adresas:  Varšuvos g. 4-1, LT-02103, Vilnius 
Įmonės kodas: 300015813
Ne PVM mokėtojas

AB SEB bankas, a. s. Nr. LT34 70440600 0403 0321

Kontaktai:
Buveinės adresas: Tuskulėnų g. 39, LT-09219, Vilnius
Tel. +370 672 35 298, +370 665 22 480
El. paštas: info@ppi.lt
Facebook paskyra: https://www.facebook.com/ppiniciatyva/

Įstaigos trumpinys: PPI

Darbuotojų kontaktai:

PPI direktorius/Tarnybos atestuotas asmuo (GIMK specialistas) Zigmas Giedrimas

 tel.  +370 672 35 298, el. p. [email protected]

PPI Globos centro vadovė Inga Leonavičiūtė 

tel. +370 665 22 480, el. p. [email protected]

Globos koordinatorė Jelena Šinkūnienė

tel. +370 682 62 807, el. p. [email protected]

Globos koordinatorė Dovilė Kuzmaitė

tel. +370 601 33 656, el. p. [email protected]

Globos koordinatorė Dijana Bajoraitė 

tel. +370 600 12 935, el. p. [email protected]

Globos koordinatorė Ona Charževskytė

tel. +370 600 83 317, el. p. [email protected]

Psichologė Diana Ramanauskienė

el. p. [email protected]

Psichologė Viktorija Mackevič

el. p. [email protected]

Tarnybos atestuotas asmuo  (GIMK specialistė) Marta Lišikovskaja

tel. +370 679 21 321, el. p. [email protected]

Tarnybos atestuotas asmuo (GIMK specialistė) Vilma Savickaitė

tel. +370 600 08 834, el. p. [email protected]