Misija, vizija, vertybės

Misija 

Užtikrinti vaiko gerovę, įtraukiant ir įgalinant šeimą, bendruomenę ir visuomenę.

Vizija

Proaktyvi, vieninga komanda, kryptingai siekianti, kad kiekvienas vaikas augtų emociškai sveikoje ir saugioje aplinkoje.

Vertybės

Atsakomybė: esame atsakingi už savo darbo kokybę ir tvarų bei darnų tikslų siekimą.

Sąžiningumas: esame atviri sau ir kitiems bei taikome visiems vienodus standartus.

Bendradarbiavimas: girdime ir padedame vieni kitiems siekiant bendro tikslo.

Lankstumas: kūrybiškai reaguojame į kintančias situacijas, racionaliai naudodami išteklius.