Misija, vizija

Misija, vizija

Misija

Inicijuoti, rengti ir įgyvendi priemones, užtikrinančias palankias aplinkybes Vaiko gerovės politikai įgyvendinti.

Vizija

"Pagalbos paaugliams iniciatyva" organizuoja būsimų globėjų paiešką, atranką ir mokymus; konsultuoja globėjus ir globojamus vaikus; organizuoja savanorių paiešką, atranką ir mokymus savanoriškam darbui su globojamu vaiku ar socializinės rizikos paaugliais; rengia kvalifikacinius seminarus socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos vaikais; inicijuoja ir vykdo naujų socialinio darbo metodų paiešką, jų tyrimus ir analizę ir teikia juos oficialiam pripažinimui; vykdo socialines akcijas, skatinančias Vaiko gerovės priemonių įgyvendinimą bei visuomenės aktyvumą.