Paslaugų teikimo tvarka

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centro (toliau – Globos centras) pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – nustatyti pagalbos paslaugų teikimo tvarką esamiems ir būsimiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams, šeimynų dalyviams bei kitiems Globos centro klientams.

Paslaugos VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centre (toliau – Globos centras) organizuojamos ir (ar) teikiamos atsižvelgiant į paslaugų gavėjų lūkesčius ir poreikius bei vadovaujantis „Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo“ (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-06-11 dienos įsakymu Nr. A1-440, nuostatais, kurie numato pagrindines Globos centro funkcijas ir teikiamas paslaugas.

VšĮ “Pagalbos paaugliams iniciatyva” Globos centro teikiamų pagalbos paslaugų sąrašas :

• koordinavimas;

• informavimas;

• tarpininkavimas;

• atstovavimas;

• globos koordinatorių konsultacijos:

   - intensyvios konsultacijos;

   - individualios konsultacijos;

   - tęstinės konsultacijos.

• socialinio darbuotojo/socialinio pedagogo konsultacijos:

   - trumpalaikės konsultacijos;

   - ilgalaikės konsultacijos;

   - tęstinės konsultacijos.

• individualios psichologo konsultacijos:

   - trumpalaikės konsultacijos;

   - ilgalaikės konsultacijos;

    - tęstinės konsultacijos.

• grupinės psichologo konsultacijos;

• GIMK koordinavimas;

• GIMK specialistų konsultacijos:

   - intensyvios konsultacijos;

   - individualios konsultacijos;

   - tęstinės konsultacijos.

• savitarpio pagalbos grupės:

   - globėjų (rūpintojų) ir įtėvių (esant daug dalyvių, gali būti išskiriamos grupės pagal auginamų vaikų amžių ar dominuojančius sunkumus);

   - būsimų įtėvių;

   - budinčių globotojų;

   - paauglių;

   - artimųjų giminaičių;

   - kitos grupės.

• pagalba krizės atveju;

• mokymai, paskaitos:

   - Pagrindiniai GIMK mokymai;

   - Artimųjų giminaičių GIMK mokymai;

   - Specializuoti GIMK mokymai;

   - Tęstiniai GIMK mokymai;

   - tėvystės įgūdžių stiprinimo mokymai;

   - savanorių mokymai;

   - Mediacijos mokymai.

• pasirengimo vertinimas;

• suporavimas;

• laikinas apgyvendinimas budinčių globotojų šeimose;

• bendradarbiavimas su prižiūrimo, globojamo (rūpinamo) vaiko artimaisiais;

• laikinas atokvėpis;

• laikinos vaikų priežiūros paslaugos;

• Mediacija;

• savanorių veiklos organizavimas;

• metodinė pagalba;

• kitos paslaugos.

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centro (toliau – Globos centras) pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašas patvirtintas direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-170.