Paslaugų teikimo tvarka

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centro (toliau – Globos centras) pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – nustatyti pagalbos paslaugų teikimo tvarką esamiems ir būsimiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams, šeimynų dalyviams bei kitiems Globos centro klientams.

VšĮ “Pagalbos paaugliams iniciatyva” Globos centro teikiamų pagalbos paslaugų sąrašas :

- Koordinavimas

- Informavimas

- Tarpininkavimas

- Globos koordinatorių konsultacijos: Intensyvios konsultacijos; Neintensyvios konsultacijos; Palaikomosios konsultacijos

- Socialinio darbuotojo/socialinio pedagogo konsultacijos: Ilgalaikės konsultacijos; Trumpalaikės konsultacijos; Pavienės konsultacijos

- Individualus psichologinis konsultavimas: Trumpalaikės konsultacijos; Ilgalaikės konsultacijos; Pavienės konsultacijos

- Psichologinis konsultavimas grupėse: Vienkartinės konsultacijos

- Savitarpio pagalbos grupės: Globėjams ir įtėviams (esant daug dalyvių, gali būti išskiriamos grupės pagal auginamų vaikų amžių ar dominuojančius sunkumus); Būsimiems įtėviams; Budintiems globotojams; Paaugliams; Artimiems giminaičiams; Kitos grupės

- Pagalba krizės atveju

- Mokymai, paskaitos: Pagrindiniai GIMK mokymai būsimiems globėjams, įtėviams; Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai GIMK programos mokymai; Specializuoti GIMK mokymai; Tęstiniai GIMK mokymai; Tėvystės įgūdžių stiprinimo mokymai; Savanorių mokymai; Mediacijos mokymai

- GIMK specialistų konsultacijos: Intensyvios konsultacijos; Neintensyvios konsultacijos; Palaikomosios konsultacijos; Informavimas

- Asmenų, pageidaujančių globoti ar įsivaikinti vaiką bei priimti vaiką laikinai svečiuotis vertinimas: GIMK išvadų rengimas, tikslinimas ir rekomendacijų rengimas

- Suporavimas

- Laikinas apgyvendinimas budinčių globotojų šeimose

- Susitikimai su biologiniais tėvais, kitais artimaisiais, emociniais ryšiais susijusiais asmenimis

- Laikinas atokvėpis budintiems globotojams

- Mediacija

- Savanorių veiklos organizavimas: vaikų užimtumas konsultacijų, mokymų ir renginių metu

- Metodinė pagalba

- Kitos paslaugos: Socialinės iniciatyvos; Stovyklos