Vaiko savivertės ugdymas. 10 paprastų strategijų

Žemos savivertės vaikas – tai ne tik nedrąsus, neryžtingas, nerimaujantis socialinėse situacijose vaikas.

Prastai save vertinantis vaikas*:

- kalbinamas suaugusiųjų vengia akių kontakto, jei mažesni vaikai tai slepiasi už mamos, o vyresni gūžčioja pečiais, muistosi, vengia kalbėti;

- dažnai vaikšto susigūžęs, kad niekas jo nepastebėtų;

- Gavęs užduotį, sako: „Aš nesugebėsiu“, „Man nepavyks“.

- atsisako veiksmų, kur reikia rungtyniauti tarpusavyje;

- save įvardija „Aš kvailys“, „Aš durnas“;

- giriamas susigūžia, dairosi į šalis, pasimeta, negali patikėti, kad pagyrimas skirtas būtent jam;

- dažnai būna vienišius, atsiskyręs nuo vaikų kolektyvo, daugiau bendrauja tik su šeimos nariais (broliai, sesės, pusbroliai, pusseserės).

- nemoka atvirai parodyti savo emocijų ir klaidingai interpretuoja kitų žmonių veiksmus ir emocijas.

- paauglystėje dažnai prasideda valgymo problemos ir ligos – bulimija, anoreksija, emocinis valgymas.

Taip pat žemos savivertės vaikas gali būti**:

- verbaliai bei fiziškai agresyvus;

- neteisingai interpretuojantis kitų vaikų reakcijas ir suvokiantis jas kaip patyčias ar jo pažeminimą;

- nenorintis mokytis, įsitraukti į popamokinę veiklą;

- įsitikinęs, jog jis yra nieko vertas ir jokia veikla jam nepasiseks;

- norėdamas apsaugoti ir taip trapią savivertę, jis gali atrodyti pasyvus ir niekuo nesidomintis.

Vaiko savivertės ugdymas yra mūsų, kaip tėvų, įtėvių, globėjų atsakomybė. Pateikiame 10 paprastų strategijų, kurios padės ugdyti vaiko savivertę.

"Vaiko savęs vertinimas iki 11-12 m. priklauso nuo tėvų ir kitų suaugusiųjų požiūrio ir elgesio su juo. Vėliau paauglystėje pasitikėjimą savimi lemia bendraamžių vertinimas ir pačio savęs supratimas ir priėmimas. Taigi kuo anksčiau pastebėsite vaiko žemą savivertę ir imsitės veiksmų, tuo bus lengviau ateityje." - teigia psichologė Vitalija Mikutaitienė.

VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" Globos centras pateikia 10 paprastų strategijų, kaip ugdyti vaiko savivertę. 

* Šaltinis: https://psichika.eu/

** Šaltinis: Z. Giedrimas, S. Ignatovičienė, R. Breidokienė, E. Ignatovič "Vaikas, gimęs mūsų širdyse: atmintinė vaiko globėjams ir įtėviams"