Tęsiama partnerystė, kuriant "Darbo vadovą globos centro specialistams", įgyvendinant Erasmus+ partnerysčių programos projektą "Globėjų įgalinimas"

Spalio 12 - 13 dienomis, Vilniuje, VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva patalpose įvyko antras kontaktinis projekto partnerių tyrėjo susitikimas. Susitikimas skirtas "Darbo vadovas globos centro specialistams" galutiniam turinio temų suderinimui.

Susitikime buvo sutarta, kad "Darbo vadovas globos centro specialistams" bus sudarytas iš trijų dalių: Pirma dalis - Darbo aplinka, ištekliai ir sąlygos. Ši dalis bus skirta teisinės, procedūrinės aplinkos pristatymui. Antra dalis - skirta papildomų žinių, gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų specialistams teikiant pagalbą globėjų šeimoms aptarimui. Trečia dalis skirta tam, kad priminti specialistams apie jų vidinių išteklių saugojimą ir papildymą bei savo profesionalumo ir gebėjimų įsivertinimą.

Belgijos partneriai savo darbo vadovą papildys informacija apie nuotolinio darbo su klientais organizavimą. Šios temos anksčiau pas partnerius nebuvo.

Darbo vadovas bus teikiamas kiekvienoje šalyje apvalaus stalo diskusijoms su suinteresuotomis šalimis.

Projekto "Globėjų įgalinimas" Nr. 2021-1-LT01-KA220-ADU-000028356 vykdytojas VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva. Projektas finansuojamas iš Ersmus+ programos.