Tarptautinė konferencija “Tarpininkavimo(mediacijos) praktinio taikomumo galimybės mokykloje”

2015 metų kovo 19 d. vyks tarptautinė konferencija „Tarpininkavimo(mediacijos) praktinio taikomumo galimybės mokykloje” , kurioje bus aptariami ir pristatomi projekto „Socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos gerinimas per mediacijos įgyvendinimą“ (sut. Nr.LLP-LDV-TOI-2013-LT-0141) rezultatai.

Konferencija skirta asmenims dirbantiems mokyklose, vaikų socialinės globos namuose, dienos centruose, pedagoginėse –psichologinėse tarnybose, mokslininkams ir specialistams, atsakingiems už vaikų švietimo organizavimą ir įgyvendinimą.

Konferencijos dalyvių kiekis yra ribotas. Todėl kviečiame registruotis po vieną atstovą iš įstaigos.

Konferencijos organizatoriai nekompensuoja dalyviams kelionių išlaidų, neišduoda konferencijos dalyvio pažymėjimų.

Konferencijos organizatorius pasilieka teisę riboti dalyvių skaičių.

Preliminari konferencijos dienotvarkė