Tarptautinė konferencija apie mediacijos (tarpininkavimo) metodo taikomumo galimybes Lietuvos mokyklose

Kovo 19 d. Panoramos viešbučio konferencijų centre įvyko tarptautinė konferencija “Mediacijos praktinio taikomumo galimybės mokykloje” . Konferencija buvo skirta projekto „Socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos gerinimas per mediacijos įgyvendinimą“ (Nr. LLP-LDV-TOI-2013-LT-0141) rezultatų pristatymui ir diskusijoms apie produktų poveikį ir taikomumą.

Konferencijoje dalyvavo šalies – donorės (Vokietija), partnerių iš Rezeknės Augstskola (Latvija), Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto, Lietuvos edukologijos universiteto atstovai. Konferencijos dalyviai buvo iš Lietuvos bendro lavinimo mokyklų socialiniai pedagogai, psichologai, administracijos atstovai. Taip pat dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai.

Pirma konferencijos dalis buvo skirta pristatyti mediacijos metodui, taikomumo galimybėms apžvelgti, pasidalinti įspūdžiais iš projekto vykdymo. Antroje dalyje buvo sudarytos dvi focus grupės, kuriose dalyviai diskutavo apie mediacijos metodo naudojimo mokykloje galimybes, trukdžius ir planus.

Konferenciją organizavo VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva, dalinai finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos projekto lėšų.

Konferencijos pranešimai ir dokumentai čia:

Konferencijos rezoliucija

Konferencijos dienotvarkė

Projekto vadovo Zigmo Giedrimo pranešimas 

  Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto koordinatoriaus Valdemaro Šoblinsko pranešimas

Rezeknės Augstskola koordinatorės pranešimas 

Prof. Dr. Hans Dieter Will pranešimas