Tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybių plėtra, organizuojant darbą su globojamu jaunimu, vaikais ir šeima

Rugsėjo 19 d. įvyko apskrito stalo diskusijos „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybių plėtra, organizuojant darbą su globojamu jaunimu, vaikais ir šeima“. Renginys buvo skirtas savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių specialistams nevyriausybinių organizacijų, kurios dirba su vaikais ir šeimomis, atstovams.

Pagrindiniai renginio tikslai:

- Apsikeisti patirtimi, lūkesčiais, idėjomis, teikiant paramą ir pagalbą vaikui ir šeimai;

- Pristatyti dalyviams PPI veiklas, problemines sritis, perspektyvas;

- Ieškoti bendradarbiavimo galimybių įgyvendinant naujas idėjas bei plečiant tapinstitucinį pagalbos vaikui ir šeimai tinklą;

- Pristatyti PPI parengtą programą savanoriams darbui su globojamais paaugliais ir buvusiais globotiniais.

Ne paslaptis, kad dauguma problemų teikiant paslaugas vaikui ir šeimai, kyla dėl bendradarbiavimo subtilių priežasčių, dėl skirtingų darbo stilių, lūkesčių bei aplinkybių. NVO sektoriuje dažnai vyrauja konkurencijos elementai. Todėl dažnai pastangos, iniciatyvos nugęsta pradinėje stadijoje.

Renginys vyko Zenono Mišelio kaimo turizmo sodyboje. Jame dalyvavo Vilniaus miesto, Vilniaus, Trakų, Širvintų rajonų savivaldybių Vaiko teisių apsaugos specialistai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai, nevyriausybinių organizacijų iš Vilniaus miesto atstovai, svečias iš Maskvos. Renginys sukvietė daugiau nei 20 dalyvių.

Planuojant renginį, buvo tikimasi, kad bus aptariami labai svarbūs, skaudūs klausimai ramioje ir darbingoje aplinkoje.

Šis renginys buvo organizuotas pagal PPI įgyvendinamo Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansuotą projektą „ PPI darbuotojų ir savanorių socialinio verslumo kompetencijų ugdymas“. Jis suteikė galimybes dalyviams ne tik sužinoti specifines veiklos ypatybes, bet kartu ir pasiplanuoti bendradarbiavimo galimybes.

Savo patirtimi dalinosi svečias iš Maskvos Anton Žarov (žiūrėti www.ppi.lt skyriuje „Leidiniai“, LT ir RU kalbomis), PPI direktorius Zigmas Giedrimas pristatė įstaigos veiklas, problemines sritis ir perspektyvas. Diskusijose buvo nubrėžti bendradarbiavimo, ypač tarp NVO metmenys, išgrynintos bendradarbiavimo galimybės ir idėjos.

PPI veiklos pristatymas