Socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos gerinimas

Gruodžio 16 d. įvyko pirmas tarptautinis susitikimas su partneriais, bendradarbiaujančiais įgyvendinant Leonardo da Vinči Naujovių perkėlimo programos projektą „SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS GERINIMAS PER MEDIACIJOS ĮGYVENDINIMĄ „ NR. LLP-LDV-TOI-2013-LT-0141. Susitikime dalyvavo partnerių koordinatoriai, mokslininkai iš „Arbeit und Leben Theuringen“ (Vokietija), Rezeknes Augstskola (Latvija), Lietuvos edukologijos universiteto (Lietuva), Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto (Lietuva), Švietimo mainų paramos fondo atstovė (Lietuva).

Susitikimo tikslai: patikslinti darbų projekte grafiką ir aptarti atsakomybes bei galimus rezultatus, aptarti bendravimo ir bendradarbiavimo taisykles bei Nacionalinės agentūros reikalavimus projekto vykdytojams. Susitikimo metu buvo pasirašytos bendradarbiavimo projekte sutartys su partneriais.