PPI globos centro darbuotojai kels kvalifikaciją Portugalijoje

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centro darbuotojai pavasarį vyks į Portugalijos miestą

Lisaboną, kur dalyvaus 3 dienų kvalifikacijos kėlimo mokymuose, semsis gerosios patirties ir idėjų, kaip stiprinti mūsų suaugusių klientų (globėjų, įtėvių, budinčių globotojų, asmenų, ketinančių jais tapti, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų (toliau - BVGN darbuotojai), pedagogų, bendruomenės narių ir kt.) kompetencijas ir motyvaciją bei kaip užtikrinti tinkamą emigrantų šeimų ugdymą, integravimą ir pagalbos teikimą.

Ši kvalifikacijos kėlimo veikla organizuojama pagal Erasmus+ trumpalaikiai suaugusiųjų švietimo institucijų besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo projektą „Suaugusiųjų besimokančiųjų įgalinimas, motyvavimas ir įtraukimas“, Nr.: KA122-ADU-D8A4408D 

Sieksime susipažinti su tinkamais paslaugų poreikių identifikavimo būdais, naujomis prevencinėmis ir ankstyvosios intervencijos metodikomis. Taip pat analizuosime, kaip galima įtraukti ir sukurti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, švietimo įstaigomis bei bendruomenėmis ir kaip pagerinti klientų motyvaciją pagalbos paslaugų teikime. Projekte numatytos veiklos leis efektyviau nustatyti klientų ugdymo ir paslaugų poreikius. Tikėtina, kad gautos žinios ir įgūdžiai apie naujus prevencinius ir intervencinius metodus dirbant su šeimomis, specialistais, bendruomenėmis, švietimo darbuotojais, tiesiogiai prisidės prie teikiamų paslaugų kokybės gerinimo, jų naudingumo didinimo, naujų paslaugų plėtros ir inicijavimo. 

PPI komanda susipažinusi su efektyviomis priemonėmis, darbo metodais ir įrankiais, stengsis integruoti į Globos centro veiklą, pritaikyti organizuojant GIMK mokymus, sprendžiant krizines situacijas šeimose bei inicijuojant bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis.