PPI globos centro darbuotojai kels kvalifikacija Erfurte

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centro darbuotojai rugpjūčio 23 – 27 dienomis vyks į Vokietijos miestą Erfurtą, kur dalyvaus 24 akademinių valandų kvalifikacijos kėlimo seminare, semsis gerosios patirties ir idėjų, kaip suteikti kuo efektyvesnes, kokybiškesnes paslaugas globos centro globėjų, budinčių globotojų, įtėvių šeimoms ir asmenims, ketinantiems jais tapti. Ši kvalifikacijos kėlimo veikla organizuojama pagal Erasmus+ Suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą “Šeimos narių įtraukimas teikiant pagalbą įvaikintam ar globojamam vaikui", Nr.: 2020-1-LT01-KA104-28796FD1.

Sieksime susipažinti su būdais, kaip įtraukti šeimos narius į pagalbos vaikui teikimo procesą, pagalbos teikimo šeimai metodais, praktinio jų taikymo aspektais. Projekte numatytos veiklos leis tiesiogiai pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, teikiant labiau individualizuotas ir sistematizuotas paslaugas globėjų ir įtėvių šeimoms. Tikėtina, kad gautos žinios ir įgūdžiai leis labiau įtraukti visus šeimos narius į pagalbos teikimo procesą, o pati pagalba bus labiau savalaikė.

PPI komanda susipažinusi su efektyviomis priemonėmis, darbo metodais ir įrankiais, stengsis integruoti į Globos centro veiklą pasiūlydami naujų formų paslaugas šeimoms, būsimiems/esamiems įtėviams ir globėjams (rūpintojams). Visi šie pokyčiai tikėtina, prisidės prie pačių globėjų įtėvių pasitikėjimo savimi vaikų auginimo ir ugdymo srityje augimo, pozityvių visuomenės vertybinių nuostatų įvaikinimo, globos atžvilgiu formavimo.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą: https://bit.ly/šeimų_įtraukimas