PPI Globos centre vyks mokymai pagal GIMK programos Pagrindinę dalį

Informuojame, kad VšĮ “Pagalbos paaugliams iniciatyva” Globos centras nuo rugsėjo 8 d. iki spalio 27 d. vykdys būsimų globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių mokymus pagal GIMK programos Pagrindinę dalį.

Mokymai vyks VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centre adresu J. Basanavičiaus g. 45, Vilnius. Iš viso vyks 8 susitikimai po 3 val. (kiekvieną antradienį nuo 18.00 iki 21.00 val.). 

Mokymuose dalyvaus 14 asmenų: 3 – ketinantys tapti budinčiais globotojais; 9 – globėjais (rūpintojais), 2 – įtėviais ir 1 – ketinantis tapti šeimynos steigėju. 

Planuojamos mokymų datos: rugsėjo 8 d., rugsėjo 15 d., rugsėjo 22 d., rugsėjo 29 d., spalio 6 d., spalio 13 d., spalio 20 d., spalio 27 d. 

Dalyviams ir lektoriams linkime sėkmingų, naudingų ir sklandžių mokymų!