PPI globos centras tapo asocijuotu partneriu Erasmus+ projekte!

PPI globos centras kaip asocijuotas partneris prisijungė prie Erasmus+ Strateginių partnerysčių programos projekto „Sąmoningos tėvystės akademija – ieškome globėjo!”, kurį įgyvendina Lenkijos, Portugalijos ir Lietuvos partneriai. Lietuvoje šį projektą įgyvendina VšĮ „Mano šeimos akademija“.

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti globėjų, įtėvių ir jais ketinančių tapti asmenų šeimas bei stiprinti ir plėtoti tiek jų, tiek švietėjų ir kitų darbuotojų, dirbančių ir bendradarbiaujančių su minimomis šeimomis kompetencijas.

Šis projektas skirtas :

- teikti įvairią paramą: tiek asmenims, dirbančiais su globėjais, įtėviais ir jais ketinančiais tapti, tiek pačioms globėjų, įtėvių šeimoms;

- sukurti įrankius padėsiančius tobulinti globos procesus;

- stiprinti globėjų šeimų įvaizdį ir savitarpio paramą.

Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo prisidedant prie veiklos viešinimo, rezultatų vertinimo, jų naudojimo tikslinėms auditorijoms bei dalyvavimo seminaruose.

Daugiau apie projektą skaitykite PPI svetinėje adresu: http://bit.ly/ieškome_globėjo