PPI Globos centras kels kvalifikaciją Romoje!

Nuolat ieškome naujų idėjų, padedančių gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą globėjams, įtėviams, budintiems globotojams, bendruomeninių vaikų globos namų specialistams, tad norime pasidžiaugti, kad ir šiais metais gavome Erasmus+ finansavimą projektui „Tautinių mažumų ir imigrantų motyvavimas, įgalinimas ir įtraukimas“ (Projekto numeris: 2023-1-LT01-KA122-ADU-000128382). Ženkliai padidėjus paslaugų gavėjų pabėgėlių ir imigrantų skaičiui, iškilo poreikis semtis patirties šioje srityje iš ilgametę patirtį turinčių organizacijų ir įgyti žinių apie paslaugų gavėjų poreikių vertinimo, plano sudarymo gaires, sužinoti apie novatoriškus mokymų, socialinių ir kitų įgūdžių ugdymo, paslaugų gavėjų motyvavimo ir įgalinimo metodus ir būdus dirbant su tautinėmis mažumomis, karo pabėgėliais ir migrantais. Tikimės, kad atrasti nauji darbo principai padės labiau motyvuoti ir įgalinti šeimas naudotis teikiamomis paslaugomis bei būti aktyviais visuomenės nariais. Sieksime stiprinti tiek PPI specialistų, tiek paslaugų gavėjų, tiek kitų organizacijų bendradarbiavimą tarpusavyje, siekiant šeimos ir vaiko gerovės.

Daugiau apie projektą skaitykite: https://ppi.lt/paslaugos/vykdomi-projektai/#bdquo-tautiniu-mazumu-ir-imigrantu-motyvavimas-igalinimas-ir-itraukimas-ldquo