PPI Globos centras diegs EQUASS kokybės sistemą!

Siekdami gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir stiprinti mūsų globos centro specialistų kompetencijas, dalyvavome projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ konkurse. Ir labai džiaugiamės, jog mūsų globos centras buvo atrinktas įsidiegti socialinių paslaugų kokybės sistemą, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Daugiau informacijos apie konkursą: http://www.equass.lt/skelbiami-socialiniu-paslaugu-istaigu-dalyvauti-projekte-v-atrankos-rezultatai/#more-1187