PPI Globėjų tarnybos specialistai tobulinosi Erfurte

Spalio 15 – 21 dienomis, šeši PPI Globėjų tarnybos specialistai tobulinosi Erfurte (Vokietija). Pagrindinis šio seminaro objektas: bendradarbiavimas tarp įstaigų, teikiančių pagalbos paslaugas vaikui ir šeimai. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas – viena iš opiausių problemų Lietuvoje, trukdančių optimaliai išnaudoti skiriamas valstybės lėšas bei organizuoti paslaugas vaikui ir šeimai.

Seminaro dalyviai susipažino su įvairių įstaigų veikla bei jų bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis sąlyčio taškais. Dalyviai sužinojo, kad Erfurto miesto savivaldybė šimtu procentu perka paslaugas iš NVO. Turėjo galimybių pamatyti jau pasiektus rezultatus.

Galutinis šio projekto numatytas rezultatas: parengta sisteminio šeimos konsultavimo metodika, stiprinant tarpžinybinių NVO ir valstybinių įstaigų bendradarbiavimą. Tikimasi, kad jos taikymas Lietuvoje bus naudingas ir efektyvus, bei padės tobulinti teikiamų paslaugų kokybę įtėviams ir globėjams. Svarbu paminėti, kad šis modelis gali būti taikomas visoms šeimoms.

PPI Globėjų centro darbuotojų stažuotė finansuota programos „Erasmus+“ KA1 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo mobilumo projekto lėšų.