Pozityvios tėvystės mokymosi kursai globėjų ir įtėvių šeimoms

2013 09 09 Rugpjūčio 31 – rugsėjo 1d. dienomis Labanore, įvyko pozityvios tėvystės mokymosi kursai globėjų ir įtėvių šeimoms. Į renginį buvo pakviestos šeimos, kurie yra baigę PPI organizuojamus įvadinius mokymus, kuriems priimtina ir gerbtina PPI specialistų ar jų samdomų lektorių darbo metodika, požiūris, atsakomybė. Tokie renginiai jau tapo tradiciniais ir organizuojami treti metai iš eilės.

Renginyje dalyvavo 11 šeimų, kuriose jau auga globojami ar įvaikinti vaikai. Taip pat dalyvavo ir tos šeimos, kurios dar laukia pasiūlymų. Mokymus vedė Daiva Chadusevičienė.

Kol suaugę dalinosi savo patirtimi, su mažaisiais ir didesniais vaikais, o jų buvo 17, žaidė ir saugojo PPI savanorės Smiltė ir Saulė.

Pagrindinis renginio tikslas: dalinantis savo asmenine globėjų ar įtėvių patirtimi, sau parodyti, kad nėra „neklystančių“ žmonių, akcentuotas bendradarbiavimo gebėjimas ir jo svarba atliekant svarbų vaidmenį vaiko gyvenime. Kita šio renginio pusė: sudaryti sąlygas dalyviams atvirai pasidalinti savo išgyvenimais, džiaugsmais, patirtimi.

Dvi dienas dalyviai patys aktyviai diskutavo, žaidė įvairius žaidimus kartu su vaikais, atliko užduotis. Buvo daug laimingų žmonių, todėl nenutrūko juokas, krykštavimai abi dienas.

Pasak dalyvių, į klausimą „ ko s išmokome per dvi dienas?“, būtų galima atsakyti paprastai: įsitikinome, kad būtina gerbti savo, vaiko ir kitų nuomonę; kad įvairūs, pradžiai atrodantys sudėtingi klausimai, išsisprendžia laiko ir kantrybės dėka; kaip svarbu bendrauti su vaiku ir pastebėti jo poreikius bei gebėjimu; kaip svarbu tėvams išlaikyti pozityvias nuostatas bendraujant su vaiku.

Dalyvių pastebėjimu, tokie renginiai padeda jiems išspręsti sunkų klausimą „Kaip pasakyti vaikui, kad jis yra įvaikintas ar globojamas?“. Bendraudami tokiuose renginiuose, vaikai ir patys vieni iš kitų susirenka jiems svarbią informaciją.

Renginys dalinai finansuotas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos.