Partnerių susitikimas, įgyvendinant Erasmus+ partnerysčių programos projektą "Globėjų įgalinimas"

Rugsėjo 21 -22 dienomis Rezeknėje įvyko pirmas kontaktinis partnerių susitikimas. Dalyvavo tyrėjai iš Rezeknės technologijų akademijos ir VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva. Susitikimo tikslas - aptarti ir parengti " Globos centro darbuotojų vadovas" turinio pagrindines temas.

Prisimenant, kad šio projekto tikslas - pagalba globėjams, mokantis būti geru globėju konkrečiam vaikui. Todėl šio rengiamo leidinio pagrindinė paskirtis - suteikti Globos centro specialistams informacijos apie tai kuom ypatinga globos sistema, kuom ypatingi šioje sistemoje esančių vaikų poreikiai, kuom ypatingi globėjų vaidmenys.

Tvirtai sutarėme, kad tokia pagalba galima tik bendradarbiaujančiame santykyje.

Rengiant turiniui temas, išryškėjo, kad pagalbos aplinkos Lietuvoje ir Latvijoje labai skirtingos. Belgijoje pagalbos globėjams sistema pažengusi ryškiai toliau. 

Komandoje pavyko surašyti vadovo dalis, temas. Liko temos apie pagalbos aplinkas kiekvienoje šalyje atskirai. Kad tai bus Vadovo skirtinga dalis kiekvienai šaliai atskirai. Sutarta, kad atlikti namų darbai bus sekančio susitikimo Vilniuje pagrindas.

Projekto "Globėjų įgalinimas" Nr. 2021-1-LT01-KA220-ADU-000028356 vykdytojas VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva. Projektas finansuojamas iš Erasmus+ programos