Pagalbos teikimo šeimai bendruomenėje ypatumai: tarpžinybinis bendradarbiavimas ir paslaugų kokybė

Vasario 12 d. VšĮ „Pagalbos paaugliams“ bendradarbiaudama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizavo respublikinė konferenciją „Pagalbos teikimo šeimai bendruomenėje ypatumai: tarpžinybinis bendradarbiavimas ir paslaugų kokybė”.

Konferencijos tikslai: pasidalinti savo darbo patirtimi, sprendžiant šeimose iškilusias socialines problemas; pristatyti šeimoms teikiamas paslaugas ir organizavimo ypatumus.

Konferencijos pagrindinis objektas buvo vaikas ir jo apsauga nuo neigiamo poveikio: šeimoje, aplinkoje.

Konferencija buvo skirta Vaiko teisių apsaugos skyrių specialistams, vaikų socialinės globos namų darbuotojams, atestuotiems GIMK mokytojams, socialiniams darbuotojams.

Konferencija dalinai finansuota iš Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo lėšų finansuoto projekto “PPI darbuotojų ir savanorių socialinio verslumo kompetencijų ugdymas” ir buvo šio projekto baigiamasis renginys.


Darbotvarkė ir pranešėjai