Padėkime užaugti

Jau penkerius metus kasmet organizuojame įvairią socialinę patirtį turintiems vaikams vasaros stovyklas. Džiugu stebėti, kaip stovyklose atsiskleidžia vaikų gebėjimai paprastai ir aiškiai sudėlioti jų gyvenimo lūkesčius, kaip bendra veikla ir atviras bendravimas padeda jiems atrasti pozityvių santykių su aplinka svarbą.

Visa tai mus vėl skatina organizuoti 2013 – 2014 metais socialinę akciją "Padėkime užaugti“. Ja siekiame atkreipti visuomenės dėmesį į šeimas, kuriose auga globojami ar įvaikinti vaikai, bei padėkoti joms už tai, kad likimo nuskriaustiems mažiesiems mūsų šalies piliečiams suteikė progą pasijusti mylimais ir reikalingais.

Šia akcija siekiame atkreipti visuomenės dėmesį į šeimas, kuriose auga globojami ar įvaikinti vaikai, padovanoti šioms šeimoms mažą dalelę dėmesio, suteikiant labai konkrečią pagalbą - 2014 metais savaitės trukmės vasaros poilsį vaikams, o globėjams ir įtėviams galimybę pabūti savaitę be kasdieninių rūpesčių

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ skelbia naują socialinę akciją „Padėkime užaugti“. Pagrindiniai šios akcijos tikslai yra: surinkti lėšų pilnai ar dalinai kompensuoti globojamų vaikų šeimose ar įvaikintų vaikų vasaros poilsį 8 d. trukmės stovykloje „Labanoro šėlsmas“; atkreipti visuomenės ir organizacijų dėmesį į kilnią globėjų ir įtėvių misiją, mažinant globojamų įstaigose ir bešeimių vaikų skaičių; skatinti socialinę įstaigų ir asmenų atsakomybę, gerinant mūsų valstybėje socialinę situaciją ir vaikų gyvenimo kokybę.

Apie akciją „Padėkime užaugti“:

Akcijos vykdymo laikas 2013 12 05 – 2014 07 01;

Akcija vykdoma priemonėmis:

- Kreipiantis laiškais į įstaigas, prašant paramos, 2013 gruodis, 2014 gegužės mėn.

- Dalyvaujant www.aukok.lt skelbtame konkurse, dėl projekto patalpinimo šiame portale (2014 sausio mėn.).

- Patalpinant informaciją apie akciją puslapyje www.ppi.lt ir skleidžiant informaciją per kitas priemones.

- Patalpinant informaciją specialiuose informaciniuose lanstukuose.

- Teikiant tikslinių programų paraiškas Vilniaus miesto, Trakų, Širvintų, Vilniaus rajonų savivaldybių konkursams.

- Vasaros poilsio stovykla 2014 07 23 – 30, planuojama, kad stovykloje ilsėsis 42 vaikai, iš jų 25 vaikai iš įtėvių ir globėjų šeimų, pilnai kompensuojant jų kelialapių savikainą iš surinktų lėšų.

- Ataskaitos parengimas ir pateikimas rėmėjams, 2014 , rugpjūtis.

Planuojame: surinkti 10 000,00 litų, už kuriuos 100 proc. kompensuosime 25 vaikams iš globėjų ir įtėvių šeimų vaikams 8 dienų poilsį. Vaikai atrenkami stovyklai siūlant aukojusiai įstaigai (įtėvių ar globėjų, dirbančių tose įstaigose, vaikai); tarpininkaujant Vilniaus miesto, Vilniaus, Širvintų, Trakų, Šalčininkų, Biržų rajonų Vaiko teisių apsaugos skyriams.

Kitos stovyklos paramos formos: įsigyjant kelialapį savo vaikams , kaina 400, 00 Lt/vaikui; parama maistu, priemonėmis; parama dalyvaujant organizuojant renginius stovykloje; parama transportu; parama renginiais.

Stovykla organizuojama 2014 liepos 23 -30 dienomis, Vilijos Čepulienės kaimo turizmo sodyboje Utenos rajonas Pliauškečių kaimas.

Stovykloje PPI darbuotojai ir savanoriai dirba neatlygintinai. Tai mūsų įstaigos indėlis šioje akcijoje.

Paramos teikimo būdai:

Parama pinigais: pavedimas banke AB SEB bankas, a.s. Nr.LT34 7044 0600 0403 0321, VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva“ kodas: 300015813, tikslinė parama „Parama stovyklai 2014 m.“.

Parama priemonėmis: mums tinka, viskas kuom vasarą žaidžia vaikai.

Parama kolektyvų dalyvavimu, organizuojant teminius renginius (vaikus sudominančia ir tinkama temą).

Socialine akcija organizuojame ir įgyvendiname remdamiesi mūsų vertybėmis: skaidrumas – visa norima informacija yra pateikiama rėmėjams, skelbiama mūsų puslapyje www.ppi.lt;

Atsakingumas– mūsų profesionalūs darbuotojai ir jų patirtis užtikrina saugų vaikų poilsį. Vasaros stovyklos išlaidas skelbiame atvirai, o naudojame pagal išlaidų paskirtį.

Operatyvumas– mes stengiamės kuo skubiau suteikti informaciją visiems besidomintiems šios akcijos renginiais.

Jeigu Jums iškilo klausimų, rašykite mums: [email protected]. Skambinkite telefonu: 8 672 35 298

Parama nebūna nei maža nei didelė.