Mediacijos projekto rezultatų sklaida

PPI nuo 2013 iki 2019 m., kartu su partneriais iš Vokietijos ir Latvijos, vykdydami Erasmus+ programos finansuojamą projektą “Mediacijos diegimas ugdymo sistemoje”, kūrė metodinę medžiagą, programas ir testavo sukurtų produktų tinkamumą.

Kaip rodo kitų šalių praktika, nauji metodai turi būti diegiami sistemiškai, nuosekliai ir adaptuojantis prie realių aplinkybių ir poreikių.

Vokietijos patirtis rodo, kad mediacija mokykloje turi dvigubą teikiamą poveikį: gebėti kokybiškai spręsti konfliktus ir ugdyti moksleivių, mokytojų pozityvaus bendravimo įgūdžius.

PPI, diegdami mediaciją mokyklose, siekia padėti ir prisidėti, kuriant Lietuvos mokyklose pozityvią aplinką, stiprinant mokytojų, pagalbos specialistų, moksleivių socialines bendravimo kompetencijas.

PPI vykdyto mediacijos projekto rezultatai ir pasiekimai buvo publikuoti Vokietijos mediacijos žurnale. Kviečiame susipažinti su straipsniu (vokiečių k.)

Daugiau apie mediacijos projektą skaitykite: https://ppi.lt/paslaugos/mediacija/