Mediacijos diegimas bendrojo ugdymo sektoriuje

2017 m. gautas finansavimas Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo (KA2) bendrojo ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projekto „Mediacijos diegimas į bendrą ugdymo sektorių“ (The mediation system development in the education sector) įgyvendinimui.

Tai yra tęstinis projektas. 2013 – 2015 m. įstaiga, kartu su partneriais įgyvendino Mokymosi visą gyvenimo programos Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projektą „Socialinio pedagogo kvalifikacijos kėlimas per mediacijos mokymąsi“.

Šis projektas bus įgyvendinamas su partneriais: Biržų „Saulės“ gimnazija, Lietuvos edukologijos universitetu, Vilniaus kolegija, Rezeknes technologijų akademija (Latvija), Arbeit und Leben Thüringen (Vokietija).

Numatyti tokie projekto rezultatai: Mediacijos mokymosi programos pedagogams parengimas; virtualios mokymosi erdvės sukūrimas; mediacijos programos parengimas moksleiviams; rekomendacijų mediacijos  diegimui mokyklose parengimas.

Projekto metu bus išbandytos parengtos programos, mokant pilotines grupes, didelis dėmesys bus skiriamas mediacijos metodo pristatymui bendrojo ugdymo sektoriaus bendruomenėms (mokytojai, tėvai, moksleiviai).

Projekto trukmė – 24 mėn.