Kviečiame susipažinti su PPI GC Teisių chartija

"Teisė nėra tai, ką tau kažkas suteikia; tai yra tai, ko niekas negali iš tavęs atimti." - sakė Airių respublikonas Tomas C. Clarkas. 

Todėl siekdami, kad kiekvienas PPI Globos centro klientas žinotų ir aiškiai supratų savo teises, vadovaudamiesi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija ir kitais teisės aktais, parengėme VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" Globos centro pagalbos paslaugų gavėjų teisių chartiją. Su ja kviečiame susipažinti mūsų puslapyje adresu: https://ppi.lt/klientams/teisiu-chartija/.

Šią Teisių chartiją parengėme įgyvendindami projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant Equass kokybės sistemą“, kuriuo tikimės mūsų globos centre įsidiegti socialinių paslaugų kokybės sistemą, taikant savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (EQUASS ) reikalavimus.