Konfliktų sprendimas

Tikriausiai daugelis esame turėję nesutarimų su partneriu, artimaisiais, vaikais, draugais. Konfliktai yra natūrali tarpasmeninių santykių dalis. Svarbu ne tai, kad mes konfliktuojame, o tai, kaip mes elgiamės konflikto metu.

Viena vertus, galime laikytis tvirtai įsikibę savo įsitikinimų ir nesiklausyti, ką sako oponentas. Tai kenkia santykiui, kadangi pastangos nukreipiamos į susipriešinimą, o ne į problemos įveikimą. Toks konfliktų sprendimo kelias niekur neveda ir yra įvardijamas kaip destruktyvus.

Kita vertus, galime pabandyti išgirsti kitą, ieškoti kompromiso ir spręsti problemą kartu. Tokiu būdu prisidedame prie geresnio vienas kito supratimo bei abipusio pasitikėjimo. Šis konfliktų sprendimo kelias veda link santykio išlaikymo ir yra įvardijamas kaip konstruktyvus.

Dalinamės atmintine su 6 pavyzdžiais kaip destruktyvius konfliktų sprendimo būdus pakeisti konstruktyvesniais.