Kokios išmokos priklauso globojamam vaikui sulaukus 18 m.?

VIENKARTINĖ IŠMOKA ĮSIKURTI

Sulaukus pilnametystės arba kai globa (rūpyba) pasibaigia dėl emancipacijos, taip pat dėl santuokos sudarymo, tuomet gali būti skiriama 3000 eurų dydžio išmoka savarankiško gyvenimo pradžiai. Dėl vienkartinės išmokos įsikurti galima kreiptis iki sukanka 25 metai.

Ši išmoka gali būti panaudota:

• būstui ar žemės sklypui pirkti, paskolai už būstą, taip pat būsto nuomai, komunaliniams mokesčiams, būsto remontui ar rekonstrukcijai;

• baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui, vienam mobiliojo ryšio telefonui įsigyti;

• studijoms ir neformaliajam švietimui apmokėti, mokymosi ir darbo priemonėms įsigyti;

• valstybės neapmokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms kompensuoti;

• automobiliui įsigyti, jeigu buvęs globotinis turi galiojantį B kategorijos motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimą.

Vienkartinė išmoka įsikurti turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo savivaldybės administracijos sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos.

Vienkartinė išmoka įsikurti nėra mokama grynaisiais pinigais. Išimtis gali būti daroma tuomet, kai, panaudojus didžiąją dalį sumos, likutis sudaro mažiau nei 80 eurų.

GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKA

Kai vaikas yra globojamas šeimoje, šeimynoje, globos centre (pas budintį globotoją) ar vaikų globos institucijoje, jam skiriama globos (rūpybos) išmoka, kuri per mėnesį siekia 160 eurų. Ši išmoka mokama iki pilnametystės, bet mokėjimas gali būti pratęstas iki 24 metų, jeigu jaunuolis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Jeigu bendrojo ugdymo mokykla, vaikų socializacijos centras, profesinio mokymo įstaiga ar aukštoji mokykla, kurioje jaunuolis mokosi, nemokamai suteikia nakvynę, maistą ir kitas paslaugas, globos (rūpybos) išmoka sumažėja iki 80 eurų, o vasaros mėnesiais, kai jaunuolis nėra išlaikomas mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, išmoka vėl padidėja iki 160 eurų per mėnesį.

! Kai vaikas arba jaunuolis gauna našlaičio pensiją iš „Sodros“ arba vaikui išlaikyti skirtą periodinę išmoką, tuomet globos išmoka yra mažinama tiek, kad bendra suma neviršytų 160 eurų.

KUR KREIPTIS: į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.

Konsultacijos ir informacija apie socialines išmokas Vilniuje teikiama tel. 8 700 35545. Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. [email protected]

Informacija parengta pagal: www.kasmanpriklauso.lt