Kas yra prieraišumas ir kokie jo tipai?

Prieraišumas apibūdina mūsų ryšį su asmenimis, kuriuos mylime, kuriais pasitikime, kurių nuomone pasikliauname. Pirminis prieraišumas užsimezga tarp kūdikio ir jo pagrindinio globėjo. Pirmieji santykiai yra visų tolimesnių santykių pagrindas. Vėliau, net ir suaugę, esame linkę atkartoti pirmojo ryšio mezgimo ir palaikymo tendencijas, kurios buvo būdingos mūsų santykiams su mama (tėčiu), globėju, įtėviu, močiute ar kt. Nuo šių santykių priklauso, ar gyvenimo eigoje mes gebėsime pamilti, užmegzti draugystes, pasitikėti, rūpintis kitais žmonėmis, mylėti gyvenimą ir save, o gal nuolat pyksime, pavyduliausime, baiminsimės ar apskritai vengsime bet kokių santykių. Tad kokie būna prieraišumo tipai ir kaip jie pasireiškia?