Globos centro specialistų neįkainojama patirtis Belgijoje

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centras 2020 m. birželio 2 dieną baigs įgyvendinti Erasmus+ programos KA1 projektą „Globėjų, budinčių globotojų ir įtėvių pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimo mokant efektyvių ugdymo ir drausminimo metodų“. Dalyvavimas šiame projekte ne tik padėjo kelti globos centro darbuotojų profesines kompetencijas, leido susipažinti su Belgijoje taikomais darbo metodais, priemonėmis, bet ir atvėrė galimybes tolimesniam bendradarbiavimui ateityje. Šiame projekte ypač vertingas buvo dalyvavimas mobilumo veikloje Gento mieste šių metų vasario 2-5 dienomis. Šio vizito metu, Globos centro specialistai turėjo galimybę apsilankyti dviejose organizacijose, teikiančiose paslaugas globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir įtėviams. 

Vasario 3 d. Globos centro darbuotojai lankėsi Pleegzorg Oost-Vlaanderen organizacijoje, teikiančioje paslaugas esamiems ir būsimiems globėjams (rūpintojams) bei budintiems globotojams. Šio vizito metu dalyviai supažindinti su Flandrijos regione (Belgijoje) veikiančia globos sistema, pasidalinta gerąja patirtimi, pristatyti organizacijoje naudojami socialinio darbo metodai, priemonės bei programos, dirbant su globėjų šeimomis. Pristatyti tokie darbo metodai kaip: „vaizdo grįžtamojo ryšio intervencijos, siekiant skatinti pozityvią tėvystę ir tinkamą discipliną (angl. k. “Video Feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline - Foster Care“); „globėjų paramos grupės“ (angl. k. "Foster Grandparents Group“); „traumoms jautrus auklėjimas“ (angl. k. "Trauma Sensitive Parenting“), „PVO metodas, skirtas globėjų tėvystės įgūdžių stiprinimui“ (angl. k. "Strengthening Foster parents in Parenting / Nonviolent Resistance “). Susitikimo metu stažuotės dalyviai pastebėjo, kad Belgijoje paslaugų spektras bei globoje taikomų metodų įvairovė kur kas platesnė nei Lietuvoje. Nemažą indėlį pasiekimams turi gerokai ilgesnė darbo patirtis, aiški darbo struktūra, bei atsakomybės. Komandiruotės dalyvius taip pat nustebino žmogiškųjų išteklių gausa lankytoje organizacijoje - daugiau nei 150 darbuotojų, teikiančių pagalbą globėjų šeimoms. Įdomu tai, kad vienas darbuotojas dirba tik su vienu konkrečiu metodu. Visa tai leidžia daryti prielaidą, jog darbuotojų skaičius, aiškus funkcijų, atsakomybių paskirstymas Flandrijos regione, aiškiai apibrėžtas teikiamų paslaugų paketas, moksliškai pagrįstų metodų naudojimas savo veikloje atitinkamai kelia teikiamų paslaugų kokybę, skatina socialinių paslaugų įvairovę bei gerina jų prieinamumą.

Vasario 4 d. Globos centro darbuotojai lankėsi Steunpunt Adoptie organizacijoje, teikiančioje paslaugas būsimiems bei esamiems įtėviams ir įvaikintiems vaikams. Vizito metu dalyviai supažindinti su organizacijoje teikiamomis paslaugomis, taikomais darbo metodais bei įvaikinimo sistema, veikiančia Flandrijos regione. Dalyviams buvo išsamiai pristatyti organizacijoje taikomi darbo metodai su šeimomis, iki jiems tampant įtėviais ir teikiamos paslaugos bei pagalba iškart po įvaikinimo proceso. Taip pat pristatyti pagalbos bei paramos teikimo procesai suaugusiems įvaikintiems asmenims, organizuojamos savitarpio pagalbos grupės (pvz. suaugusiems įvaikintiems asmenims – apie jų identitetą ir kilmę; įtėviams - ugdant jų pozityvios tėvystės įgūdžius; mokytojams - apie įvaikintų vaikų emocines ir elgesio problemas mokykloje ir kt.). Pristatyta internetinė, anoniminė platforma (A-Buddy), suteikiant galimybę įvaikintiems vaikams rasti draugą – savanorį, turėjusį panašią įvaikinimo patirtį arba diskutuoti su kitais įvaikintais asmenimis jiems rūpimais klausimais. Susitikimo metu, lyginant abiejų šalių patirtis įvaikinimo srityje, rasta nemažai panašumų, tačiau tuo pat metu ir skirtumų. Ypatingai išsiskyrė asmens, norinčio tapti vaiko įtėviu, vertinimo sistema. Belgijoje taikoma praktika, jog specialistas, ruošiantis būsimus įtėvius (vedantis mokymus pagal nacionalinę būsimų įtėvių mokymų programą), nėra atsakingas už išvados rengimą, tą atlieka nepriklausoma (atskira) organizacija, kai tuo tarpu Lietuvoje specialistas atsakingas už mokymų programą tuo pačiu atsakingas ir už asmens tinkamumo būti įtėviu įvertinimą.

Dalyviai džiaugėsi šios mobilumo veiklos metu įgiję daug naujos profesinės bei asmeninės patirties. Specialistai supažindinti su gausybe naujų, inovatyvių, moksliniais tyrimais pagrįstų metodų, gerąją patirtimi, kuri bus pritaikyta bei integruota dirbant su paslaugų gavėjais Globos centre. Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, diegti efektyvius darbo metodus, planuojama ir toliau tęsti bendradarbiavimą su Pleegzorg Oost-Vlaanderen organizacija. Gerosios patirties dalijimosi metu, nors ir pastebėta nemažai skirtumų, tačiau abiejų šalių specialistai dirba dėl vieno – saugaus, laimingo ir savimi pasitikinčio vaiko, augančio šeimoje.

Daugiau informacijos apie projektą skaitykite VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ internetinėje svetainėje adresu https://ppi.lt/paslaugos/vykdomi-projektai/ .