Globėjų (rūpintojų) 2020 m. apklausos rezultatai

Diegdami mūsų globos centre socialinių paslaugų kokybės sistemą, taikant savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (EQUASS ) reikalavimus, 2020 m. gruodžio 14 d. - 2021 m. sausio 6 d. vykdėme globėjų (rūpintojų) apklausą, kurios tikslas - išsiaiškinti mūsų klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, jų kokybe, prieinamumu ir efektyvumu. Šioje apklausoje dalyvavo daugiau kaip 31% mūsų globos centro globėjų (rūpintojų) šeimų.

Mūsų klientų atsiliepimai, vertinimai, pastebėjimai ir pasiūlymai, tiek išsakyti šioje apklausoje, tiek ir mums asmeniškai yra ypač vertingi, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, efektyvumą, užtikrinti prieinamumą ir atliepti klientų poreikius.