GIMK mokymai artimiesiems giminaičiams

Nuo š. m. vasario 2 dienos VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva veda mokymus globėjams (rūpintojams) artimiesiems giminaičiams pagal GIMK programos artimųjų giminaičių dalį. Primename, kad nuo 2022 m. liepos 1 dienos šie mokymai privalomi visiems globėjams (rūpintojams), norintiems globoti savo vaikaitį ar brolį/seserį.

Šiuos mokymus sudaro 6 temos:

I dalis. Įvadas į Artimųjų giminaičių rengimo programą.

II dalis. Vaiko raidos poreikiai.

III dalis. Prieraišumas.

IV dalis. Netektys.

V dalis. Ryšių su biologine šeima palaikymas.

VI dalis. Auklėjimas.