Gautas finansavimas Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo programos projektui „Improvement of social pedagogues professional qualification by mediation implementation“

Gautas finansavimas Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo programos projektui „Improvement of social pedagogues professional qualification by mediation implementation“

Projekto partneriai: Arbeit und Leben Thüringen (Vokietija), Rezeknes Augstskola (Latvija), Lietuvos edukologijos universitetas (Lietuva), Erfurter MediationsPraxis e.V. (Vokietija), Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas (Lietuva), Lietuvos socialinių pedagogų asociacija (Lietuva).

Projekto tikslas: perkelti ir adaptuoti socialinės meditacijos su vaikais ir jaunimo programą, integruojant į socialinių pedagogų bendrąją rengimo programą kolegijose.

Projekto trukmė: 18 mėnesių.

Projektas finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimo programos Leonardo da Vinči paprogramės lėšų. Daugiau apie programą: www.smpf.lt