Gautas finansavimas Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo programos projektui „Improvement of social pedagogues professional qualification by mediation implementation“

Projekto partneriai: Arbeit und Leben Thüringen (Vokietija), Rezeknes Augstskola (Latvija), Lietuvos edukologijos universitetas (Lietuva), Erfurter MediationsPraxis e.V. (Vokietija), Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas (Lietuva), Lietuvos socialinių pedagogų asociacija (Lietuva).

Projekto tikslas: perkelti ir adaptuoti socialinės meditacijos su vaikais ir jaunimo programą, integruojant į socialinių pedagogų bendrąją rengimo programą kolegijose.

Projekto trukmė: 18 mėnesių.

Projektas finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimo programos Leonardo da Vinči paprogramės lėšų. Daugiau apie programą: www.smpf.lt