Finansuotas įstaigos projektas „Vyresnio amžiaus žmonių socialinis aktyvinimas“ sutarties Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0143

Pagrindinis projekto tikslas – įtraukti asmenis nuo 54 metų į savanorišką veiklą globėjų ir įtėvių šeimose, bendruose renginiuose.  Pagrindinės veiklų kryptys: vyresnio amžiaus asmenų aktyvinimas dalyvauti savanoriškoje veikloje, bendrųjų gebėjimų mokymo seminarai, individualios konsultacijos dalyviams, viešos diskusijos, apskriti stalai, susitikimai.

  Tikimasi projektu metu išbandyti „atokvėpio“ paslaugos globėjų ar įtėvių šeimoms sistemą. Sieksime praplėsti mūsų suvokimą apie savirealizacijos svarbą kiekvienam, mokytis tapti labiau aktyviu ir pilietišku asmeniu, prisidedančiu prie bendros gerovės kūrimo.  

  Savanoriška veikla bus vykdoma Šeimos pagalbos centre ,,Lašelis“, Asociacijoje ,,Širvintų rajono vaikų globėjų draugija“, Viešojoje įstaigoje ,,Atsigręžk į vaikus“, Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, LT globėjų ir įvaikintojų asociacijoje, VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva globėjų tarnyboje.  

  Projekto partneris: Lietuvos šeimos verslų asociacija. Į partnerystę bandysime įtraukti ir Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių.  Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.