Ekskursija vasario 16-osios proga

Vasario 16-oji – išskirtinė diena mūsų tautai ir valstybei. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba savo posėdyje paskelbė „atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę“. Šiam istoriniam įvykiui paminėti PPI globos centro koordinuojamas iš Ukrainos atvykusias globėjų šeimas pakvietėme į ekskursiją po Lietuvos Respublikos Seimas.

Šia ekskursija siekėme ne tik supažindinti globėjų šeimas su LR Seimo rūmais, kur vyksta spaudos konferencijos, kur posėdžiauja išrinkti tautos atstovai, kur priimami svečiai ir t.t., bet ir paskatinti Ukrainos šeimų integraciją Lietuvoje bei palaikyti jų šalies kovoje dėl nepriklausomybės.

Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!