Projektas „Socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos gerinimas per mediacijos įgyvendinimą“

Nr. LLP-LDV-TOI-2013-LT-0141
Projektas finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos (LEONARDO DA VINCI Naujovių perkėlimas).

Projekto trukmė- 18 mėn., nuo 2013.10.02 iki 2015.03.31

Projekto aktualumas.

Socialinio pedagogo profesija yra pati jauniausia profesija Lietuvoje, profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimo sistema yra vystoma. Šiuo metu vis dar trūksta įrankių ir patirties, skirtų padėti socialiniam pedagogui įgyti būtiną socialinę kompetenciją praktiniame darbe su jaunimu zpack. Šiai problemai spręsti, PPI komanda inicijavo projektą, kuriuo siekiama perimti gerąja patirtį iš kolegų Vokietijoje ir perkelti metodinės medžiagos paketą mediatorių rengimui.
Pagrindinis projekto tikslas yra perkelti metodinės medžiagos paketą mediatorių rengimui.

Projektu siekiama:

- Kurti metodines priemones, įrankius mediatorių rengimui ;
- Skatinti patyrusius specialistus dirbti su kitais socialiniais pedagogais ir paskatinti juos tapti mediatoriais;
- Suburti mediatorių tinklą.

Planuojami rezultatai:

Mediatorių rengimo programa, metodinė medžiaga (EN, LT) ir jų e-versijos (EN, DE, LT, LV)
Parengta praktinė metodinė priemonė "Mediatoriaus vadovas" (EN, LV, LT),
Mediacijos taikomumas praktikoje, tyrimai (LV, LT)
Pilotiniai dėstytojų ir socialinių pedagogų mokymai, 8 dėstytojai, po 20 dalyvių/socialinių pedagogų  (LT, LV)
Adaptuotų produktų pritaikomumas, ekspertinis vertinimas  (EN)
Projekto produktų naudojimo galimybės: integruojant į socialinių pedagogų rengimo bakalauro programą; socialinių pedagogų kolegijose rengimo programas; rengiant kvalifikacijos kėlimo programas socialiniams pedagogams.

Projekto partneriai:

Arbeit und Leben Thüringen, Vokietija, Erfurtas

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas, Lietuva

http://www.arbeitundleben-thueringen.de http://www.pdf.viko.lt
   

Lietuvos edukologijos universitetas , Lietuva

Rēzeknes Augstskola, Latvija

http://www.leu.lt http://www.ru.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalinkis!